Podmienky a pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky Longdrink24.com"

1. Prijatie podmienok: Používaním Longdrink24.com vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, zdržte sa používania našej webovej stránky a služieb.

2. Oprávnenosť a registrácia: Ak chcete nakupovať produkty od Longdrink24.com, potvrdzujete, že ste ste plnoletí a máte právo piť alkohol vo vašej lokalite. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že všetky vami poskytnuté informácie sú presné a úplné.

3. Produkty a ceny: Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť výber výrobkov a opraviť akékoľvek chyby alebo nepresnosti v popisoch výrobkov alebo cenách. Všetky objednávky podliehajú dostupnosti.

4. Objednávky: Všetky objednávky zadané prostredníctvom Longdrink24.com podliehajú nášmu prijatiu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu.

5. Platba: Pre vaše pohodlie prijímame niekoľko bezpečných spôsobov platby. Vaša platba bude spracovaná po prijatí objednávky. Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené na našej webovej lokalite.

6. Doručenie: Longdrink24.com sa snaží doručiť vašu objednávku v súlade s našimi zásadami doručovania. Upozorňujeme, že všetky uvedené dodacie lehoty sú len odhadované. Za prípadné oneskorenie doručenia nenesieme zodpovednosť.

7. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí riešime v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru. Pred nákupom si tieto zásady pozorne prečítajte.

8. Duševné vlastníctvo: Všetky obsahy, logá, grafiky a iné materiály na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti Longdrink24.com a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach. Žiadny materiál z tejto stránky sa nesmie kopírovať, reprodukovať ani opätovne publikovať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

9. Obmedzenie zodpovednosti: Aj keď vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti obsahu na našej webovej stránke, nezaručujeme, že stránka neobsahuje chyby alebo opomenutia. Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody alebo straty vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania našej webovej lokality alebo dodávky tovaru.

10. Zmeny podmienok: Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke.

11. Rozhodné právo: Tieto Podmienky a akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi sa riadia a vykladajú podľa zákonov krajiny, v ktorej Longdrink24.com pôsobí.

12. Kontaktujte nás: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok.

S cieľom vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa stránky alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania stránky nás kontaktujte na adrese: hello "at" longdrink24.com;