Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för Longdrink24.com"

1. Godkännande av villkor: Genom att använda Longdrink24.com anger du att du accepterar dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats och tjänster.

2. Behörighet och registrering: För att köpa produkter från Longdrink24.com bekräftar du att du är av laglig ålder för att dricka på den plats där du befinner dig. Genom att göra en beställning bekräftar du att all information du tillhandahåller är korrekt och fullständig.

3. Produkter och prissättning: Vi förbehåller oss rätten att ändra vårt produktutbud och att korrigera eventuella fel eller felaktigheter i våra produktbeskrivningar eller priser när som helst, utan föregående meddelande. Alla beställningar gäller i mån av tillgång.

4. Beställningar: Alla beställningar som görs via Longdrink24.com är föremål för vår acceptans. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta en beställning av någon anledning.

5. Betalning: Vi accepterar flera säkra betalningsmetoder för din bekvämlighet. Din betalning kommer att behandlas vid mottagandet av din beställning. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs på vår webbplats.

6. Leverans: Longdrink24.com strävar efter att leverera din beställning i enlighet med vår leveranspolicy. Observera att alla angivna leveranstider endast är uppskattningar. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar i leveransen.

7. Returer och återbetalningar: Vi hanterar returer och återbetalningar i enlighet med vår returpolicy. Läs igenom denna policy noggrant innan du gör ett köp.

8. Immateriell egendom: Allt innehåll, logotyper, grafik och annat material på denna webbplats tillhör Longdrink24.com och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras eller återpubliceras utan vårt föregående skriftliga medgivande.

9. Ansvarsbegränsning: Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att innehållet på vår webbplats är korrekt, garanterar vi inte att webbplatsen är fri från fel eller utelämnanden. Vi kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador eller förluster som uppstår till följd av användningen av, eller oförmågan att använda, vår webbplats eller leveransen av varor.

10. Ändringar av villkoren: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa regler och villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

11. Tillämplig lag: Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem ska regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Longdrink24.com är verksamt.

12. Kontakta oss: Om du har några frågor om dessa villkor.

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på: hello "at" longdrink24.com;

Ägaren av webbshopen är: Longdrink24.com, Adolfstraße 1, 65185 Wiesbaden, Tyskland

Lagret är beläget på Liivalao 14, 11216 Tallinn, Estland.