Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti The Whisky Ambassador Limited - tu podnikajúcej pod názvom Whisky Ambassador ("Whisky Ambassador", "my", "nás" alebo "náš") - sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese dataprotection@viskit.eu.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako môžeme používať vaše údaje, ak:

- navštívite našu webovú stránku na adrese https://www.viskit.eu

- Spolupracujete s nami inými súvisiacimi spôsobmi - vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu alebo podujatí

Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov odkazujeme na:

- "webová stránka", máme na mysli akúkoľvek našu webovú stránku, ktorá odkazuje na tieto zásady alebo na ktorú sa odkazuje

- "Služby", máme na mysli našu webovú stránku a ďalšie súvisiace služby vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu alebo podujatí

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je čo najzrozumiteľnejšie vám vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Ak s niektorými podmienkami v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše služby.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

OBSAH

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

2. AKO VAŠE INFORMÁCIE POUŽÍVAME?

3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE S NIEKÝM ZDIEĽANÉ?

4. S KÝM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

5. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

6. OVERENIE TOTOŽNOSTI

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

9. ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

11. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE NESLEDOVANIA

12. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

13. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?

15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete na webovej lokalite, vyjadríte záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete na aktivitách na webovej lokalite alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie s nami a webovým sídlom, od vašich rozhodnutí a od produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

Osobné údaje poskytnuté vami. Zhromažďujeme mená; telefónne čísla; e-mailové adresy; poštové adresy; kontaktné preferencie; kontaktné alebo overovacie údaje; fakturačné adresy; čísla debetných/kreditných kariet; heslá a iné podobné informácie.

Platobné údaje. Pri nákupoch môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašej platby, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladajú spoločnosti Worldpay, PayPal a AmazonPay. Ich oznámenia o ochrane osobných údajov nájdete na týchto odkazoch: https://online.worldpay.com/terms/privacy, https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full a https://pay.amazon.co.uk/help/201751600.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

AUTOMATICKY ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE

V skratke: Niektoré informácie - napríklad adresa vášho internetového protokolu (IP) a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia - sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite našu webovú lokalitu.

Určité informácie automaticky zhromažďujeme, keď navštívite, používate alebo prechádzate Webovú lokalitu. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako napríklad vaše meno alebo kontaktné údaje), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako napríklad vašu IP adresu, charakteristiky prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie o tom, ako a kedy používate našu Webovú lokalitu a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky našej webovej lokality a na naše interné analytické a spravodajské účely.

Podobne ako mnohé podniky, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

- Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k webovej lokalite. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje o zariadení zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, umiestnenie, typ prehliadača, model hardvéru poskytovateľa internetových služieb a/alebo mobilného operátora, operačný systém a informácie o konfigurácii systému.

- Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Množstvo informácií, ktoré zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k webovej lokalite. Môžeme napríklad používať GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám oznamujú vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Môžete nám neumožniť zhromažďovať tieto informácie buď odmietnutím prístupu k týmto informáciám, alebo vypnutím nastavenia polohy vo vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odmietnuť, možno nebudete môcť používať niektoré aspekty služieb.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo na základe vášho súhlasu.

Osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej lokality používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvame na základe našich oprávnených obchodných záujmov, s cieľom uzavrieť alebo plniť zmluvu s vami, s vaším súhlasom a/alebo na účely dodržiavania našich zákonných povinností. Pri každom účele uvedenom nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo získavame, používame:

- Na uľahčenie procesu vytvárania účtu a prihlasovania. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet u nás s účtom tretej strany (napríklad s účtom Google alebo Facebook), informácie, ktoré ste nám povolili zhromažďovať od týchto tretích strán, používame na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia na účely plnenia zmluvy.

- Na zverejnenie referencií. Na našej webovej lokalite uverejňujeme referencie, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred zverejnením posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a obsahu posudku. Ak si želáte aktualizovať alebo vymazať svoj posudok, kontaktujte nás na adrese dataprotection@viskit.eu a nezabudnite uviesť svoje meno, miesto posudku a kontaktné údaje.

- Žiadosť o spätnú väzbu. Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našej webovej lokality.

- Na umožnenie komunikácie medzi používateľmi. Vaše údaje môžeme použiť na umožnenie komunikácie medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.

- Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy používateľského účtu a udržiavania jeho funkčnosti.

- Na zasielanie administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.

- Na ochranu našich služieb. Vaše údaje môžeme použiť v rámci nášho úsilia o bezpečnosť a ochranu našej webovej lokality (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).

- Na presadzovanie našich podmienok a zásad na obchodné účely, na dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.

- Reagovanie na právne požiadavky a predchádzanie škodám. Ak dostaneme súdne predvolanie alebo inú právnu požiadavku, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré máme, aby sme určili, ako reagovať.

- Plnenie a správa vašich objednávok. Vaše údaje môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom webovej lokality.

- Spravovať žrebovania o ceny a súťaže. Vaše údaje môžeme použiť na správu žrebovaní o ceny a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa na našich súťažiach.

- Na doručovanie a uľahčenie poskytovania služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť na poskytnutie požadovanej služby.

- Na odpovedanie na otázky používateľov/ponúkanie podpory používateľom. Vaše údaje môžeme použiť na odpovedanie na vaše otázky a riešenie prípadných problémov, ktoré by ste mohli mať s používaním našich služieb.

- zasielať vám marketingové a propagačné oznámenia. My a/alebo naši marketingoví partneri, ktorí sú tretími stranami, môžeme použiť osobné údaje, ktoré ste nám poslali, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri vyjadrení záujmu o získanie informácií o nás alebo o našej webovej lokalite, prihlásení sa na odber marketingových produktov alebo pri inom kontakte s nami budeme od vás zhromažďovať osobné údaje. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek odmietnuť (pozri časť "AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?" nižšie).

- Poskytovať vám cielenú reklamu. Vaše údaje môžeme použiť na vytvorenie a zobrazenie personalizovaného obsahu a reklamy (a spolupracovať s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobenej vašim záujmom a/alebo lokalite a na meranie jej účinnosti.

- Na iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a zlepšenie našej webovej lokality, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a uchovávať v súhrnnej a anonymizovanej forme, takže nie sú spojené s jednotlivými koncovými používateľmi a neobsahujú osobné údaje.

3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE S NIEKÝM ZDIEĽANÉ?

V skratke: Informácie zdieľame len s vaším súhlasom, na účely dodržiavania zákonov, poskytovania služieb, ochrany vašich práv alebo plnenia obchodných záväzkov.

Vaše údaje, ktoré máme, môžeme spracúvať alebo zdieľať na základe nasledujúcich právnych základov:

- Súhlas: Vaše údaje môžeme spracúvať, ak ste nám dali osobitný súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel.

- Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracúvať, ak je to odôvodnene potrebné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.

- Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

- Právne povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť, ak sme na to právne povinní, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu postupu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (vrátane reakcie verejných orgánov na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

- Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je to potrebné na vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa potenciálneho porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností alebo ako dôkaz v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.

Konkrétne môže byť potrebné spracovať vaše údaje alebo poskytnúť vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

- Obchodné prevody. Vaše údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou alebo počas rokovaní o nich.

- Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí pre nás alebo v našom mene vykonávajú služby a na túto prácu potrebujú prístup k týmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, zákaznícky servis a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť, aby na webovej lokalite používali technológiu sledovania, ktorá im umožní zhromažďovať v našom mene údaje o tom, ako s našou webovou lokalitou v priebehu času komunikujete. Tieto informácie sa môžu okrem iného použiť na analýzu a sledovanie údajov, určenie obľúbenosti určitého obsahu, stránok alebo funkcií a lepšie pochopenie online aktivít. Pokiaľ to nie je opísané v týchto zásadách, neposkytujeme, nepredávame, neprenajímame ani nevymieňame žiadne vaše údaje tretím stranám na ich propagačné účely. So spracovateľmi údajov máme uzavreté zmluvy, ktoré majú pomôcť chrániť vaše osobné údaje. To znamená, že s vašimi osobnými údajmi nemôžu robiť nič, pokiaľ sme ich na to nepripravili. Taktiež nebudú vaše osobné údaje zdieľať so žiadnou inou organizáciou okrem nás. Takisto sa zaväzujú chrániť údaje, ktoré majú v našom mene, a uchovávať ich počas obdobia, ktoré sme im určili.

4. KOMU BUDÚ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ?

V skratke: Informácie zdieľame len s týmito kategóriami tretích strán.

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme len s týmito kategóriami tretích strán. Ak sme spracúvali vaše údaje na základe vášho súhlasu a vy chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti nižšie s názvom "AKO NÁS KONTAKTOVAŤ V PRÍPADE TÝCHTO ZÁSAD?"

- Spracovatelia platieb

- Poskytovatelia služieb overovania totožnosti

- Poskytovatelia služieb plnenia objednávok

- Finančné a účtovné nástroje

- Platformy pre opätovné cielenie

- Vládne subjekty

- Nástroje pre predaj a marketing

5.POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete niektoré súbory cookie odmietnuť, sú uvedené v našich Zásadách používania súborov cookie.

6. OVERENIE TOTOŽNOSTI

Aby sme sa uistili, že vaša kreditná, debetná alebo platobná karta nie je použitá bez vášho súhlasu a že ste starší ako 18 rokov, overíme meno, adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, v príslušných databázach tretích strán. Súhlasom s týmito Podmienkami súhlasíte s takýmto overovaním.

Pri vykonávaní týchto kontrol môžu byť vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté registrovanej agentúre pre úverové referencie, ktorá môže viesť záznamy o týchto údajoch. Môžete si byť istí, že sa to robí len na potvrdenie vašej totožnosti, že sa nevykonáva kontrola úverovej bonity a že váš úverový rating nebude ovplyvnený. So všetkými vami poskytnutými informáciami sa bude zaobchádzať bezpečne a prísne v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1998.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel uvedený v týchto zásadách si nevyžaduje, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet.

Ak nemáme žiadnu pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazať.

8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE V BEZPEČÍ?

V skratke: Vaše osobné údaje sa snažíme chrániť prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a úsiliu o zabezpečenie vašich informácií však nemožno zaručiť stopercentnú bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet ani technológie uchovávania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, kyberzločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, odcudziť alebo upravovať vaše informácie. Aj keď urobíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov, prenos osobných údajov na našu webovú lokalitu a z nej je na vaše vlastné riziko. Na webovú lokalitu by ste mali pristupovať len v zabezpečenom prostredí.

9. ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame.

Vedome nezískavame údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame. Používaním webovej lokality vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodič alebo opatrovník takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním webovej lokality takouto maloletou závislou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme mohli zhromaždiť od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese dataprotection@viskit.eu.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP) a Spojené kráľovstvo (UK), máte práva, ktoré vám umožňujú väčší prístup k vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoje konto môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v EHP a Spojenom kráľovstve) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať ich kópiu, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie, (iii) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a (iv) prípadne právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať aj právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite nižšie uvedené kontaktné údaje. Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani na spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.

Ak máte bydlisko v EHP alebo v Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov nájdete tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu dataprotection@viskit.eu.

Informácie o účte

Ak by ste si kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete:

- Prihláste sa do nastavení svojho konta a aktualizujte svoje používateľské konto.

- Kontaktujte nás pomocou uvedených kontaktných údajov.

Na základe vašej žiadosti o ukončenie účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše podmienky používania a/alebo dodržiavali platné právne požiadavky.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to želáte, zvyčajne si môžete nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval a odmietal ich. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie, môže to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našej webovej lokality. Ak chcete odmietnuť reklamu založenú na záujmoch inzerentov na našej Webovej lokalite, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Súbory cookie a podobné technológie: Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z nášho zoznamu marketingových e-mailov kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-mailoch, ktoré posielame, alebo nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených nižšie. V takom prípade budete vyradení zo zoznamu marketingových e-mailov - môžeme s vami však naďalej komunikovať, napríklad vám posielať e-maily súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, na odpovede na žiadosti o služby alebo na iné nemarketingové účely. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete:

- získať prístup k nastaveniam svojho účtu a aktualizovať svoje preferencie.

- Kontaktovať nás pomocou uvedených kontaktných informácií.

11. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE NESLEDOVANIA

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu alebo nastavenie Do-Not-Track ("DNT"), ktoré môžete aktivovať, aby ste dali najavo, že si želáte, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu nesledovali a nezhromažďovali. V tejto fáze ešte nebol dokončený jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nebyť sledovaný online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý budeme musieť v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.

12. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: Áno, ak ste obyvateľom Kalifornie, máte osobitné práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, známy aj ako "Shine The Light", umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu, a názvy a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte bydlisko v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám ju písomne na nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak máte menej ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a máte zaregistrované konto na webovej lokalite, máte právo požiadať o odstránenie neželaných údajov, ktoré verejne zverejníte na webovej lokalite. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že máte bydlisko v Kalifornii. Zabezpečíme, aby sa údaje verejne nezobrazovali na webovej lokalite, ale upozorňujeme, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. záloh atď.).

Zásady ochrany osobných údajov CCPA

Kalifornský zákonník definuje "obyvateľa" ako:

(1) každú fyzickú osobu, ktorá sa nachádza v štáte Kalifornia na iný ako dočasný alebo prechodný účel a

(2) každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko v štáte Kalifornia a ktorá sa nachádza mimo štátu Kalifornia na dočasný alebo prechodný účel

Všetky ostatné fyzické osoby sú definované ako "nerezidenti"

Ak sa na vás vzťahuje táto definícia "rezidenta", musíme dodržiavať určité práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.

Aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme?

Za posledných dvanásť (12) mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória Príklady zozbieraných údajov

A. Identifikátory Kontaktné údaje, napríklad skutočné meno, prezývka, poštová adresa, telefónne alebo mobilné kontaktné číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a názov účtu

ÁNO

B. Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom štatúte záznamov o zákazníkoch Meno, kontaktné údaje, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie

ÁNO

C. Chránené klasifikačné znaky podľa kalifornských alebo federálnych zákonov Pohlavie a dátum narodenia

NIE

D. Obchodné informácie Informácie o transakciách, história nákupov, finančné údaje a informácie o platbách

ÁNO

E. Biometrické informácie Odtlačky prstov a hlasové odtlačky

NIE

F. Aktivita na internete alebo inej podobnej sieti História prehliadania, história vyhľadávania, online správanie, údaje o záujmoch a interakcie s našimi a inými webovými stránkami, aplikáciami, systémami a reklamami

ÁNO

G. Geolokačné údaje Poloha zariadenia

ÁNO

H. Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie Obrázky a zvukové, obrazové alebo telefonické záznamy vytvorené v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami

NIE

I. Informácie týkajúce sa profesie alebo zamestnania Kontaktné údaje týkajúce sa podnikania, aby sme vám mohli poskytovať naše služby na obchodnej úrovni, pracovná pozícia, ako aj pracovná história a odborná kvalifikácia, ak sa uchádzate o zamestnanie u nás

NIE

J. Informácie o vzdelaní Záznamy o študentoch a informácie z adresára

NIE

K. Závery vyvodené z iných osobných informácií Závery vyvodené z akýchkoľvek zhromaždených osobných informácií uvedených vyššie s cieľom vytvoriť profil alebo zhrnutie napríklad o preferenciách a vlastnostiach jednotlivca

NIE

Môžeme zhromažďovať aj iné osobné údaje mimo týchto kategórií prípady, keď s nami komunikujete osobne, online alebo telefonicky či poštou v súvislosti s

- Súbory cookie na cielenie/marketingové súbory cookie

- Súbory cookie sociálnych médií

- majákov/pixelov/značiek

Viac informácií o našich postupoch zhromažďovania a zdieľania údajov nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese dataprotection@viskit.eu, navštívením stránky https://www.viskit.eu/customerservice/home alebo pomocou kontaktných údajov v dolnej časti tohto dokumentu.

Ak na uplatnenie svojho práva na odhlásenie používate splnomocneného zástupcu, môžeme žiadosť zamietnuť, ak splnomocnený zástupca nepredloží dôkaz, že bol platne splnomocnený konať vo vašom mene.

Budú vaše informácie poskytnuté niekomu inému?

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť našim poskytovateľom služieb na základe písomnej zmluvy medzi nami a každým poskytovateľom služieb. Každý poskytovateľ služieb je ziskový subjekt, ktorý spracúva informácie v našom mene.

Vaše osobné údaje môžeme používať na vlastné obchodné účely, napríklad na vykonávanie interného výskumu na účely technologického vývoja a demonštrácie. Toto sa nepovažuje za "predaj" vašich osobných údajov.

Spoločnosť The Whisky Ambassador Limited v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch poskytla tretím stranám nasledujúce kategórie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely:

- Kategória A. Identifikátory, ako sú kontaktné údaje, napríklad vaše skutočné meno, prezývka, poštová adresa, telefónne alebo mobilné kontaktné číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a názov účtu.

- Kategória B. Osobné údaje, ako sú definované v kalifornskom zákone o záznamoch o zákazníkoch, napríklad vaše meno, kontaktné údaje, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie.

- Kategória D. Obchodné informácie, ako sú informácie o transakciách, história nákupov, finančné údaje a informácie o platbách.

- Kategória F. Informácie o aktivitách na internete alebo iných elektronických sieťach, ako je história prehliadania, história vyhľadávania, správanie online, údaje o záujmoch a interakcie s našimi a inými webovými stránkami, aplikáciami, systémami a reklamami.

- Kategória G. Geolokačné údaje, ako napríklad poloha zariadenia.

Kategórie tretích strán, ktorým sme poskytli osobné údaje na obchodné alebo komerčné účely, nájdete v časti "S KÝM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?".

Spoločnosť The Whisky Ambassador Limited v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch nepredala žiadne osobné údaje tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely. Spoločnosť The Whisky Ambassador Limited nebude v budúcnosti predávať osobné údaje patriace návštevníkom webových stránok, používateľom a iným spotrebiteľom.

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Právo požiadať o vymazanie údajov - žiadosť o vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, budeme vašu žiadosť rešpektovať a vaše osobné údaje vymažeme, až na určité výnimky stanovené zákonom, ako napríklad (ale nielen) uplatnenie práva iného spotrebiteľa na slobodu prejavu, naše požiadavky na dodržiavanie predpisov vyplývajúce zo zákonnej povinnosti alebo akékoľvek spracovanie, ktoré môže byť potrebné na ochranu pred nezákonnými činnosťami.

Právo na informácie - žiadosť o informácie

V závislosti od okolností máte právo na informácie:

- či zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje;

- kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme;

- účely, na ktoré sa zhromaždené osobné údaje používajú;

- či vaše osobné údaje predávame tretím stranám;

- kategórie osobných údajov, ktoré sme predali alebo zverejnili na obchodné účely;

- kategórie tretích strán, ktorým boli osobné údaje predané alebo poskytnuté na obchodné účely, a

- podnikateľský alebo obchodný účel zhromažďovania alebo predaja osobných údajov.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie sme povinní poskytnúť alebo vymazať informácie o spotrebiteľovi, ktoré sú deidentifikované v reakcii na žiadosť spotrebiteľa, ani opätovne identifikovať jednotlivé údaje s cieľom overiť žiadosť spotrebiteľa.

Právo na nediskrimináciu pri výkone práv spotrebiteľa na ochranu osobných údajov

Nebudeme vás diskriminovať, ak si uplatníte svoje práva na ochranu osobných údajov.

Proces overovania

Po prijatí vašej žiadosti budeme musieť overiť vašu totožnosť, aby sme zistili, že ste tá istá osoba, o ktorej máme informácie v našom systéme. Toto overovanie si vyžaduje, aby sme vás požiadali o poskytnutie informácií, aby sme ich mohli porovnať s informáciami, ktoré ste nám predtým poskytli. Napríklad v závislosti od typu žiadosti, ktorú predložíte, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých informácií, aby sme mohli porovnať vami poskytnuté informácie s informáciami, ktoré už máme v súbore, alebo vás môžeme kontaktovať prostredníctvom spôsobu komunikácie (napr. telefonicky alebo e-mailom), ktorý ste nám predtým poskytli. Podľa okolností môžeme použiť aj iné metódy overovania.

Osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti použijeme len na overenie vašej totožnosti alebo oprávnenia podať žiadosť. V čo najväčšej možnej miere sa vyhneme tomu, aby sme od vás na účely overenia požadovali ďalšie informácie. Ak však vašu totožnosť nedokážeme overiť z informácií, ktoré už máme k dispozícii, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií na účely overenia vašej totožnosti a na účely bezpečnosti alebo prevencie podvodov. Takéto dodatočne poskytnuté informácie vymažeme hneď po ukončení overovania vašej totožnosti.

Ďalšie práva na ochranu osobných údajov

- môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

- môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo už nie sú relevantné, alebo požiadať o obmedzenie spracovania údajov

- môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene podá žiadosť podľa zákona CCPA. Žiadosť splnomocneného zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz, že bol platne splnomocnený konať vo vašom mene v súlade so zákonom CCPA, môžeme zamietnuť.

- môžete požiadať o odhlásenie sa z budúceho predaja vašich osobných údajov tretím stranám. Po prijatí žiadosti o odhlásenie budeme konať na základe žiadosti čo najskôr, ako to bude možné, najneskôr však do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti.

Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese dataprotection@viskit.eu, na stránke https://www.viskit.eu/customerservice/home alebo na kontaktných údajoch uvedených v spodnej časti tohto dokumentu. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, budeme radi, ak sa nám ozvete.

13. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA?

V skratke: Áno, tieto zásady budeme aktualizovať podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom "Revidované" a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme vás o tom informovať buď viditeľným umiestnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo zašleme oznámenie. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto zásadám, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO), Data Protection Officer, e-mailom na adrese dataprotection@viskit.eu

15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať za určitých okolností právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto údaje alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o preskúmanie, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov, pošlite žiadosť